Wpusty drogowe

Wpusty drogowe

Zalegająca na drogach i ulicach woda opadowa stwarza szereg zagrożeń dla ruchu. Dotyczy to zarówno ruchu samochodowego, jak i komunikacji miejskiej. Stosując wpusty drogowe możemy skutecznie odprowadzać wodę opadową do kanalizacji deszczowej, tym samym poprawiając poziom bezpieczeństwa dróg.

Czym charakteryzuje się oferowany system wpustów drogowych?

System wykorzystuje nowoczesny sposób unikania uszkodzeń i przenoszenia obciążeń. Polega na konstrukcyjnym rozdzieleniu rusztu i korpusu wpustu, co powoduje, iż stabilny ruszt żeliwny przekazuje w całości uderzenia i obciążenia dynamiczne powodowane przez ruch drogowy na przylegające do niego warstwy nośne drogi. W efekcie wpust dłużej zachowuje sprawność działania. To szczególnie istotne z perspektywy prawidłowego utrzymania remontowanych dróg, które nie wymagają wysokich nakładów finansowych na system odwodnienia przez długi czas.

Wpusty drogowe: Korzyści wynikające z naszych rozwiązań

Oferowane wpusty drogowe cechują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi, co przekłada się na liczne korzyści wynikające z ich instalacji. To przede wszystkim:

– Rozdzielenie ramy wpustu od korpusu (studzienki)
– Brak spoiny (wykonanej z zaprawy) pomiędzy ramą wpustu a korpusem studzienki
– Eliminacja niezależnego osiadania nawierzchni i studzienki
– Szczelny korpus (studzienka) wpustu

Inwestorów zainteresowanych wyborem wysokiej jakości rozwiązań zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą na wpusty drogowe. Dostarczamy elementy systemu odwodnienia dróg cechujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. To sprawia, że nasze wpusty drogowe zapewniają wysoką skuteczność przez bardzo długi czas eksploatacji.  Zapraszamy do zapoznania się także z ofertą odwodnienia szczelinowego!

Menu główne