ACO Drain Multiline Seal in

NOWOŚĆ!
ACO DRAIN® Multiline Seal in to nowy system kanałów z fabrycznie zamontowaną uszczelką na połączeniach koryt. Dzięki temu, system ten odpowiada już dziś na wymagania przyszłości odnośnie szczelności oraz wymaganiom dotyczącym ochrony środowiska, jednocześnie zachowując szeroki wachlarz możliwości jakie daje rodzina kanałów Multiline (szeroki zakres wysokości, szerokości, wzorów rusztów). W standardowych kanałach odwodnienia liniowego część wody w sposób niekontrolowany wycieka poprzez niedoszczelnione połączenia kanałów co może zanieczyszczać środowisko lub uszkadzać fundament kanału. Kanały Multiline Seal in są skonstruowane w taki spsób, że od razu po zamontowaniu w pełni zapobiegają wyżej wymienionemu problemowi dzięki czemu, raz zgromadzona zanieczyszczona woda nie przedostaje się z powrotem do środowiska bez właściwego podczyszczenia. Szczelność rozwiazania została potwierdzona przez Niemiecki Instytut Infrastruktury Podziemnej (IKT).

Menu główne