Sprzedawcą jest AQUATIO Joanna Zubrzycka, z siedzibą na ulicy Tamka 6/8 m.9 , 00-349 Warszawa, NIP: 526 100 75 29, REGON: 010779961.

Zamówienia
Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.aquatio.pl, mailem na adres: sklep@aquatio.pl, telefonicznie pod nr tel/fax 22 827 04 79.
Przyjęcie złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową.
Zamówienia złożone w dni robocze realizowane są przeważnie w ciągu 48h.
W przypadku braku dostępności towaru sklep kontaktuje się z klientem mailem lub telefonicznie, aby ustalić możliwy termin dostawy. Termin ten w przypadku towarów nie wykonywanych na zamówienie nie przekroczy 30 dni.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane są w pierwszej kolejności w najbliższym dniu roboczym.
Sklep nie bierze odpowiedzialności za zwłokę w realizacji zamówienia spowodowaną błędnie podanymi danymi (np. numer telefonu lub adres e-mail).
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysyłki.
W przypadku towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, wymagana jest akceptacja przez klienta rysunków technicznych.
Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, sklep jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

Ceny
Wszystkie ceny podane na stronie w polskich złotych są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.aquatio.pl , bądź wprowadzania w nich zmian. Do każdego zamówienia system automatycznie dolicza koszty przesyłki. Podane koszty przesyłki są kosztami na terenie Polski. Do innych krajów obliczane są indywidualnie. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Towary, przy których nie podano ceny są wyceniane indywidualnie po przesłaniu formularza kontaktowego zamieszczonego pod produktem.
W przypadku towaru wykonanego na indywidualne zamówienie klienta pobierana jest zaliczka w wysokości 30% (brutto) całego zamówienia.
Faktury VAT
Po zrealizowaniu zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
Płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności:
– przy odbiorze w punkcie sprzedaży – kartą lub gotówką
– przelewem bankowym na konto firmy Aquatio
– kartą kredytową lub e-przelewem, rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

W przypadku dokonywania płatności przez Dotpay, kwota do zapłaty zostanie przeliczona na PLN wg aktualnego kursu ogłoszonego przez NBP.

Przesyłka
Zakupione w sklepie towary można odebrać osobiście w punkcie sprzedaży w Warszawie ul. Tamka 6/8 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) lub zostaną wysłane firmą kurierską UPS (przesyłką standardową).
Ze względu na rodzaj sprzedawanego przez nas towaru np.: ciężkie elementy odwodnień z polimerbetonu, ruszty żeliwne lub ocynkowane, duże separatory, doświetlacze okien piwnicznych, sposób, koszt i termin dostawy jest ustalany z klientem indywidualnie mailem lub telefonicznie.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia 1 w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:  Aquatio ul. Tamka 6/8 ,00-349 Warszawa; sklep@aquatio.pl fax nr 22 827 04 79 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
W przypadku wypełnia i przesłania  formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek innego  jednoznacznego oświadczenia drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.aquatio.pl prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
„Proszę odesłać lub przekazać nam towary do Aquatio ul. Tamka 6/8 ,00-349 Warszawa, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni.”;

Zwrot towaru
Zwrócony towar powinien być kompletny, w fabrycznym, nieuszkodzonym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków Aquatio będzie dochodzić odszkodowania za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim przez Zamawiającego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy.
Przesyłka taka jest realizowana na koszt Zamawiającego. Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona tak, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu. Za wszelkie uszkodzenia produktu, opakowania powstałe podczas transportu odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu.
Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon/fakturę.

Towar wykonany na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotowi.

Bezpieczeństwo
Sprzedajemy tylko produkty wysokiej jakości renomowanych producentów. Każdy produkt pochodzi z legalnej dystrybucji, jest fabrycznie nowy. Udzielamy dokładnych informacji technicznych o sprzedawanych systemach.
Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@aquatio.pl. Firma Aquatio zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
Dane dotyczące numeru karty płatniczej, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

Postanowienia końcowe

Sprzedający zgłosił zbiór o nazwie AQUATIO SKLEP do GIODO wniosek nr 015248/2013 i otrzymał nr księgi 132731.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

Menu główne