Odwodnienia torowisk

Prawidłowe funkcjonowanie komunikacji miejskiej wymaga utrzymania torowisk w stanie umożliwiającym przejazd niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Odwodnienia torowisk to systemy znajdujące zastosowanie w instalacjach odwadniających torowiska, dzięki którym woda opadowa jest bezpośrednio odprowadzana do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienia torowisk wpływają na zachowanie ciągłości ruchu, jak również stan techniczny torowiska. Zalegająca woda ma destruktywny wpływ na poszczególne elementy linii komunikacyjnych, dlatego też jej odprowadzenie jest tak istotne z perspektywy utrzymania torowisk w należytym stanie technicznym.

Inwestorów poszukujących wysokiej jakości produktów zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszym asortymentem. Oferujemy odwodnienia torowisk wykonane z wysokiej jakości materiałów, które charakteryzuje podwyższona odporność na szkodliwe oddziaływanie czynników zewnętrznych – atmosferycznych i mechanicznych. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy do zapoznania się także z ofertą odwodnień krawężnikowych!

Menu główne