Bloki rozsączające

Wspomaganie zasilania wód gruntowych przez systemy rozprowadzające wodę.

Modularne systemy odwaniające z tworzywa sztucznego, które mogą stanowić element retencji wód opadowych i/lub element rozsączania. 

Menu główne